UTLYSING AV STATENS STIPEND FOR KUNSTNERE 2016 OG HOUENS OG MOHRS LEGATSTIPEND FOR KUNSTNERE 2016

UTLYSING AV STATENS STIPEND FOR KUNSTNERE 2016 OG HOUENS OG MOHRS LEGATSTIPEND FOR KUNSTNERE 2016

SØKNADSFRIST: Fredag 16. oktober 2015 kl. 13:00 Stipendordningen skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene…

Read Article →
Presentasjon av utredningen om kunstnerøkonomien

Presentasjon av utredningen om kunstnerøkonomien

Vigdis Moe Skarstein har ledet arbeidet med utredningen. Formålet med arbeidet har vært å undersøke hvordan man kan styrke kunstneres muligheter til å leve av…

Read Article →