kunstnerøkonomi

Kunstnaren som entrepenør

– Jeg tror kunstnere har et stort potensial for å tenke på seg selv som entreprenører i større grad enn i dag, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) i avisa Klassekampen 29.01. Kva meiner ho med det? Entrepenøromgrepet er sentralt i forståinga av nyliberalismen som politisk ideologi. Entrepenøren er personifiseringa av det frie menneske på den frie nyliberale marknaden. Difor er entrepenøromgrepet eit politisk lada omgrep. Kven er det kulturministeren vil at kunstnarane skal være? Kva er kunstnaren som entrepenør? EinRead More