Kunsthøgskolen i Oslo. Videreutdanning i scenekunst i offentlig rom

Kunsthøgskolen i Oslo. Videreutdanning i scenekunst i offentlig rom

Foto: Neil Nisbet

Kunsthøgskolen i Oslo. Videreutdanningen «Scenekunst i offentlig rom – skapende læring og arbeidsprosesser» ble lansert 9. januar 2015. Studiet er rettet mot profesjonelle aktører i danse- og teaterfeltet, både utøvere og kunstnerlærere. Søknadsfrist er 15. februar. Velkommen som søker!

Foto: Neil Nisbet