Søknadsfrist 28.februar 2015, Prosjektrom Carl Berner

Prosjektrommet har en eksperimentell profil og tar inn alt fra skulptur- og objekteksperimenter, scenografi- og rom-orienterte prosjekter til situasjons – og performance-prosjekter. Prosjektrommet fungerer som vindusgalleri da arenaen ikke er betjent. Det er imidlertid mulig å holde prosjektrommet åpent ved særskilte anledninger dersom det er en viktig del av det enkelte prosjekt. Dvs. ved happenings, performance eller andre prosjekter der kunstneren selv agerer i rommet eller engasjerer andre til å gjøre det.

HVORDAN SØKE:
Neste søknadsfrist er 28. februar, 2015.
Både etablerte kunstnere og kunstnere i utviklingsfasen er velkomne til å søke. Søknaden skal inneholde: CV, presentasjon av prosjekt – tekst og illustrasjon, plan for gjennomføring. Bilder bør ikke overstige 1MB hver.

Send søknaden til: linda.olsen(att)skulptur.no eller: Norsk Billedhoggerforening, Hekkveien 5, 0571 Oslo
Send med returporto dersom du ønsker søknadsmaterialet i retur.