Akademi for Scenekunst: Masterstudiet i Scenografi er det første av sitt slag i Skandinavia

Foto: Ann-Kristin Johansen

Står på startstreken til masterløpet.

Fem studenter fra fem ulike land som har hvert sitt kunstneriske prosjekt i bagasjen. 

DET ALLER F�RSTE MASTERKULLET: Hazel Barstow (f.v.), Tamme Maret, Alejandra Mendez Ramirez, Marie de

DET ALLER FØRSTE MASTERKULLET: Hazel Barstow (f.v.), Tamme Maret, Alejandra Mendez Ramirez, Marie de Testa og Jan Hustak. (FOTO: Ann-Kristin Johansen)

Det er utgangspunktet for det nye masterprogrammet ved Akademiet.
– Dette virker som et bra sted for konsentrasjon, sier Hazel Barstow.

Hun er en av de fem studentene som har startet på masterstudiet i scenografi ved Akademi for scenekunst. Mastergruppa er i høyeste grad internasjonal. Barstows medstudenter er fra henholdsvis Estland, Costa Rica, Frankrike /Mexico og Tsjekkia. Mandag 12. januar ble oppstarten av programmet behørig markert i høgskolens egen Black box på studiested Fredrikstad.

– Masterstudiet i scenografi er den første av sitt slag i Skandinavia. Målet med programmet er å gi studentene de nødvendige ferdigheter for å gjøre selvstendig kunstnerisk arbeid og utvikle arkitektoniske prosjekter, samt drive forskning, innen scenografi, sa rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold i sin åpningstale.

Søkte frem masteren på nettet

De fem masterstudentene fikk kjennskap til det nye studieprogrammet på forskjellige måter. Barstow som har en bachelor of fine arts fikk anbefalt masterprogrammet via kjente og benyttet anledningen til å bli bedre kjent med stedet under en åpen dag.
– For meg var det viktig å delta på denne dagen og jeg bestemte meg for å søke. Jeg hadde lett etter en utdanning som dette i flere år og visste at dette var noe jeg ønsket å gjøre, forteller hun.

Alejandra Mendez Ramirez fra Costa Rica hadde allerede en solid utdannelse innenfor arkitektur og ønsket å gå videre. Hun fant frem til Høgskolen i Østfold og Akademi for scenekunst via mye research på nettet.

– Jeg fant tre mulige universiteter som hadde denne typen program. Etter å ha lest igjennom studieplanen synes jeg denne masteren fremsto som den mest interessante, forteller hun.

Etter krevende opptaksprøver var hun en av fem søkere som fikk tilbud om studieplass. Hun takket ja til plassen og etter å ha fått innvilget visum ankom hun Fredrikstad i tide til oppstarten. De første dagene har gått med til å gjøre seg kjent med studiestedet og Fredrikstad.

– Norge er veldig langt unna og været og kulturen er veldig annerledes. Men det er også noe av det som er spennende med å ta denne masteren. Det er en tilfredstillelse å gjøre noe som er så annerledes, så stort og så langt borte, forklarer hun.

Maret Tamme som har en Bachelor i scenografi fra Estland hadde ingen muligheter til å gå videre på en master i hjemlandet.
– Jeg hadde egentlig ikke vurdert en master før fordi det ikke var noen slik mulighet. Men så fikk jeg høre om dette programmet. Det var også en fordel at programmet startet allerede i januar og ikke på høsten som veldig mange andre studier, forteller hun.

Allsidig og internasjonalt

Masterstudiet er en kombinasjon av selvstudier, seminar, workshops og ekskursjoner. Ferdig utdannet vil studentene ha kvalifikasjoner i samsvar med avansert kunnskap om det utvidede felt av scenografi for scenekunst, muséer og utstillingsdesign, design for film – og videoproduksjon, samt i kunst for urbane og andre offentlige rom.

Studentene Jan Hustak og Marie de Testa synes det er spennende at studieprogrammet tar for seg scenografi i en vid forstand.
– Det er også unikt at studiet er så workshopbasert. Og jeg liker at det har en internasjonal profil. Det er med på å bidra til at studiet er veldig oppdatert, mener Hustak.

De to er også positive til at det kun er snakk om et lite knippe studenter og mener dette gir en unik mulighet til samhandling mellom studenter og forelesere.
– Programmet føles veldig personlig, sier de Testa.

En drøm som ble til virkelighet

Frem til nå har Akademi for scenekunst kunnet tilby en treårig bachelor innenfor henholdsvis skuespill og scenografi. Det har lenge vært en ambisjon for Akademiet å etablere en masterutdanning. Og den første skissen til et masterprogram var klar allerede i 2004.

– Vi jobbet videre med denne ideen i noen år,­ men det var først da vår nåværende kunstneriske leder av scenografiavdelingen startet sitt åremål at utviklingen av masteren i scenografi skjøt fart. Professor Serge von Arx ble ansatt i 2007 og med han har vi erfart en fantastisk utvikling av akademiet, sa administrativ leder Anne-Berit Løland i sin tale på åpningsdagen.

Akademiet var organisert som en privat stiftelse fra første halvdel av 90-tallet og ble en del av Høgskolen i Østfold 1. januar 1996.

– Uten denne institusjonelle tilknytningen ville det ikke ha vært mulig å utvikle Akademiet til det vi er i dag, sier Løland.

For de fem masterstudentene vil de første ukene ha fokus på en teoretisk innføring i faget. Gruppa ser frem til å ta fatt på arbeidet med egne prosjekter og bli bedre kjent med partnerinstitusjonene som er involvert i prosjektet.

– Vi gleder oss til å komme i gang, forsikrer det historiske masterkullet.

Neste opptak ved Akademi for scenekunst er til bachelorprogrammene. Søknadsfristen er
er 1.mars 2015. Les mer om hvordan du søker her.