Scenografi konseptproduksjon KHIO 2013: Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

Sidsel Graffer: «Quo vadis scenografer? Diagrammatiske perspektiver på scenografifaget» Seminar KHiO, 1.oktober kl.17 – 19.

Scenografi konseptproduksjon KHIO 2013: Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

Scenografi, «Konseptproduksjonen» (KHiO 2013) av Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

 

Denne høsten har KHiO opprettet et eget masterstudium i scenografi, ved avdelingen Teaterhøgskolen. Fra før har KHiO både bachelor- og masterstudium i kostymedesign, ved avdelingen Design. Med det kan fagene kostymedesign og scenografi finne sin plass mellom de performative og de visuelle fagene.

I den anledning oppretter KHiO et eget åpent forum for kostymedesign og scenografi: Kostyme- og scenografiforum. Gjennom en forelesningsrekke som strekker seg over seks ettermiddager denne høsten vil utforske hva scenografi og kostyme kan være, hvilken rolle spiller de i scenekunsten? Og hva er de sentrale problemstillingene innenfor feltet? Forelesningsrekken vil bestå av både teoretisk baserte foredrag og presentasjoner av kunstnerskap.

Forelesningene er åpne for alle og vil finne sted i Auditoriet på KHiO, kl 17.00 – 19.00. Første forelesning finner sted 1. oktober.

Sidsel Graffer: «Quo vadis scenografer? Diagrammatiske perspektiver på scenografifaget»
Hva gjør scenografi? Hvordan kan vi forske på scenografi? Hvordan skal vi utdanne scenografer? Graffer vil diskutere disse spørsmålene mot faginterne perspektiver på det 20. århundres scenografihistorie, som kan forstås som bilder, objekter, rom og hendelser. Men vi kan også konstruere mer komplekse teoretiske flerfaglige perspektiver. Slike diagrammatiske perspektiver forbinder ulike fag, historie og teori i bredt anlagte forståelsesmodeller som projiserer mot fremtiden.

Sidsel Graffer (Mag.Art.) er en uavhengig forsker med forskningsprosjektene Scenografiske mulighetsrom, og Landskap på scener, som tematiserer teaterarkitektur, scenografi og romproblemstillinger i scenekunst. Hun underviser jevnlig ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad og var fagredaktør for Norsk scenekunstbruks jubileumsantologi Scenekunsten og de unge (2014). Hun har studert arkitektur ved NTH og teatervitenskap ved Universitetet i Oslo.

 

Kommende forelesninger:
29.oktober: Rachel Hann: What is ‘critical’ about costume?

12.november: Sodja Lotker: Prague Quadrennial and the Expanded Scenography

26.november: tba

10.desember: Svein Hofseth Hovland: Scenografi i samspill med skuespiller og publikum

 

Ansvarlig for foredragsrekken:

Anette Therese Pettersen (scenekunstkritiker) og Christina Lindgren (professor i kostymedesign, KHiO).