Scenografi konseptproduksjon KHIO 2013: Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

Kostyme- og scenografiforum

Scenografi konseptproduksjon KHIO 2013: Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

Scenografi konseptproduksjon KHIO 2013: Matilda Karlström, Kasper Skovli Botnen, Angelina J. Stojcevska, Johannes Holmen Dahl, Maja Clementsen Hansen, Kristine Gjems og Andreas Stoltenberg Granerud

29. oktober, 2015: Rachel Hann
What is ‘critical’ about costume?

Dr. Rachel Hann underviser i scenografi ved  University of Surrey, UK. Hennes forskning fokuserer på forbindelsene mellom design, scenekunst og arkitektur. Hun var med på å starte Critical Costume i 2013, og året etter var hun medredaktør på en spesialutgave om kostyme av tidsskriftet Scene (Intellect). Rachel arbeider for tiden med en monografi under tittelen ‘Beyond  Scenography: Cultures of Performance Design’ for Routledge (planlagt utgitt 2017). Siden 2014 har Rachel vært administrerende direktør for  Theatre and Performance Research Association (TaPRA), hvor hun tidligere var med på å starte en arbeidsgruppe innenfor scenografi (2010-2013).