FREDRIK HANNESTAD OM: JAKTEN PÅ INTENSITET

Dramatikkens Hus: tirsdag 16.12.2014, kl.19.30

Fredrik Hannestad starter med en reisebeskrivelse til Italia og om sitt møte med Ingemar Lindh, en tidligere elev av Etienne Decroux, og hvordan Fredrik klarte å snike seg inn på skolen. Med utgangspunkt i denne realtivt ukjente teaterpioneren vil Hannestad redegjøre for noen av Lindhs visjoner og kanskje viktigste bidrag til det 20-århundrets teaterpraksis; hans fokus på improvisasjon istedenfor regimontasjer, satte sekvenser og koreografi som en måte å organisere teaterforestillinger på.