KULTURRÅDET VIL HA DINE INNSPILL

KULTURRÅDET VIL HA DINE INNSPILL

Radet med jubileumstapet 600x455I løpet av jubileumsåret skal rådet utforme ny strategi for sitt arbeid. Rådet er i gang med diskusjonen om rolle og veivalg fremover og ønsker innspill fra deg!

Invitasjonen til å delta i strategiarbeidet er åpen for alle interesserte. Rådet ønsker en fri arena for innspill og debatt, her på Kulturrådets nettsider.

– Vi ønsker alle velkommen til å delta. Dette er første gang vi åpner for direkte dialog i vårt strategiarbeid, og vi er spent på tilbakemeldingene som kommer, sier rådsleder Yngve Slettholm.

KULTURRÅDET ØNSKER SVAR PÅ FØLGENDE SPØRSMÅL:

  1. Hvorfor er kunst og kultur viktig?
  2. Hva er Kulturrådets viktigste oppgave?
  3. Hva bør Kulturrådet satse på fremover?