Scenografer i Scenewebs database – Lubos Hruza (1933 – 2008)

http://sceneweb.no/nb/artist/11298/Lubos__Hruza-1933-1-1

 

http://sceneweb.no/nb/artist/11298/Lubos__Hruza-1933-1-1

Lubos Hruza (1933-2008) var en tsjekkisk-norsk scenograf. Hruza arbeidet i Norge (hovedsakelig ved Nationaltheatret) fra 1968, og han ble i Norge i omlag 20 år før han flyttet tilbake til Tsjekkia. 

Lubos Hruzas scenografiske arbeider vant europeisk ry, og hans sterkt ekspressive form ble en inspirasjonskilde for norsk teater. Til hans store scenografiske oppgaver hører en lang rekke Shakespeare- og Ibsen-forestillinger, samt bl.a. skuespill av Dostojevskij, Tsjekhov, Beckett og Arthur Miller.

Lubos Hruza fikk Teaterkritikerprisen i 1979 for scenografien til John Gabriel Borkman for Nationaltheatret.

I sin tale til Lubos Hruza på vegne av Norsk Kritikerlag sa Jo Ørjasæter blant annet dette:

«Og i dette legger vi også en erkjennelse av hva Lubos Hruza har betydd for norsk scenografi i 1970-årene. Den er inne i en utvikling til å bli mer dynamisk medvirkende del av forestillingen enn vi har vært vant til. Og i denne utviklingen er nettopp Lubos Hruza, han selv og inspirasjonen fra ham, en kraftkilde.»

I Scenewebs database finnes produksjoner Lubos Hruza medvirket i ved norske teatre.

 

Sceneweb digitaliserer, ordner og tilgjengeliggjør en rekke private arkiv fra norsk scenekunstbransje. Dette kan være arkiv fra både enkeltpersoner, kunstgrupper og større organisasjoner. Deler av dette arbeidet gjøres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

 

Kilde: Sceneweb.no, http://sceneweb.wordpress.com/private-arkiv/