Stipendsøknader 2015

Søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend og Houens og Mohrs Legatstipend 2015 ligger på www.kunstnerstipend.noSøknadsfrist er 16. oktober kl. 13.

Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Mitt nettsted. Søkere bes henvist til www.kunstnerstipend.no hvor det er samlet relevant informasjon om bl.a. målgruppe, kriterier og brukerstøtte under menyvalget «Søk stipend».

På samme side er det lenker til samtlige stipendordninger hvor man vil finne utfyllende informasjon om den aktuelle ordningen, krav til søknaden og lenke til søknadsskjemaet. Det er viktig at søkere gjør seg kjent med informasjonen på nettsidene før de går videre til søknadsskjemaet.

For øvrig bes søkere gjort oppmerksom på følgende:

  • Det skal sendes inn separate søknader for hver stipendtype.
  • Det skal kun sendes inn én søknad per stipendtype til samme komité.
  • CV skal legges ved søknaden som separat vedlegg.
  • Det skal sendes inn identiske vedlegg til alle søknader til samme komité.

 Søkere anmodes om å sende inn søknaden i god tid før fristen.

www.kunstnerstipend.no

STATENS KUNSTNERSTIPEND KULTURRÅDET

MØLLEPARKEN 2

PB 8192 Dep

0034 OSLO

Last ned mer info fra Norske Scenografer Stipendkomiteen