Praha Kvadriennalen 16.–26. juni 2011

Praha Kvadriennalen er den største scenografihendelsen og teaterarkitekturutstillingen i verden. En presentasjon av scenografi, kostyme, lys, lyddesign og teaterarkitektur for dans, opera, teater, site-specific, multimedia-forestillinger og performance kunst.

Kvadriennalen ble første gang arrangert i 1967 og her presenteres arbeid fra mer enn 70 land og 5 kontinenter. Til utstillingen kommer tusenvis av scenekunstnere, studenter og tilskuere fra hele verden. Sist gang, i 2007, hadde kvadriennalen 35.000 besøkende som kom for å se utstillingen, og for å ta del i live performances, workshops, presentasjoner, foredrag og diskusjoner. Det er planlagt 500 arrangementer under den 11 dager lange kvadriennalen som finner sted i Praha fra 16 til 26.juni 2011. www.pq.cz

Norges bidrag i student-seksjonen er Høyskolen i Østfold; Akademi for Scenekunst.
Norges kurator for teaterarktektur-seksjonen er Serge von Arx.
Vi er stolte over å presentere Norges sterke og spektakulære bidrag som er Asle Nilsen og Verdensteatret med «Fortellerorkesteret»: se link http://verdensteatret.com/Fo_Doc/The_Telling_Orchestra.html
Det norske bidraget er kuratert av Olav Myrtvedt, Marianne Roland og Christina Lindgren. Presentasjonen er støttet av Norske Kulturråd, Stiftelsens Fritt Ord, Den norske ambassade i Praha. Verdensteatret er støttet av Norsk Kulturråd.

Dette sier kuratorene om valg av Asle Nilsen og Verdensteatret:

Når det uventede plutselig dukker opp. (The appearance of the unexpected)

Fortellerorkesteret er en elektromekanisk objektteater, en installasjon, en forestilling utenfor alle sjangre og kategorier. Når man ser en av deres forestillinger foregår det en sammenblanding av inntrykk som er umulig å separere i enkelte bestanddeler. På samme måte tror vi Fortellerorkesteret har blitt til; det er umulig å si hva som kom først; et ord? et bilde? et objekt, en lyd eller en bevegelse. Dette verket blir noen ganger presentert som en forestilling med utøvere, kalt Konsert for Grønland, andre ganger, som under Prag Quadrennalen, blir det presentert som en installasjon Fortellerorkesteret. I begge formene er det en visjon fra et fjernt, arktisk landskap. Mye av konseptet og valg av materiale ble samlet under en reise til Grønland i 2003. Karakterisk for Verdensteatrets arbeid er at de bruker særegne koblinger mellom tilsynelatende uforenlige teknologier og materialer. Deres eksperimentelle bruk av audiovisuell teknologi i dialog med med tradisjonelle og historiske kunstneriske verktøy resulterer i komplekse orkestralte eller romlige musikalske komposisjoner. Ettersom verket ble til, startet de ulike delene å påvirke hverandre og genererte bilder og historier på egen hånd, -som om konstruksjonen selv gav et hint om hva den var kapabel til å uttrykke. Datasoftware og drivgods; to fullstendig ulike materialer som for Verdensteatret er like verdifulle, blir bruk parallelt med den største selvfølgelighet. Asle Nilsen arbeider både med scenekunst i Verdensteatret i over 25 år og som billedkunstner krysser kontinuerlig disse profesjons- og formmessige grensene. Han har utviklet et særegent kunstnerisk uttrykk med utstrakt bruk av ny teknologi, elektronikk og roboter i dialog med tradisjonelle uttrykk. Hans romlige strategier, som for eksempel å la rommets egen arktiektur få «vokse opp» over tid, -for å være åpen for det faktum at et rom har sin egen vilje, å skape en situasjon hvor «kontrollerte» uhell skaper understrømmer som dukker opp som arkitektur på et mye senere tidspunkt i den kunstneriske prosessen. Dette tankegodset passer perfekt inn i det kunstneriske konseptet for den kommende Prag Quadrennalen. Fortellerorkesteret er et eksempel på tett samarbeid og dialog. Verdensteatret består av billedkunstnere, komponister, musikere, skuespillere, oppdagere, dataingeniører og fysikere med sensivitet overfor hverandres ideer og ekspertise. Fagområdene flyter over i hverandre og prosessen skifter raskt retning. Kunstnerne som har lagetFortellerorkesteret er Asle Nilsen, Lisbeth J. Bodd, Håkon Lindbäck, Piotr Pajchel, Christian Blom. Andre kuntnere som har vært involvert er H.C. Gilje, Rune Madsen, Trond Lossius.

Nye prosesser. Nye former for samarbeid.
Vedenstreatret er en gruppe som arbeider utenfor institusjonsteatrene. Prosessen frem til et nytt verk tar lang tid. Deres forestillinger er grunnleggende eksperimentelle hvilket gjør dem vanskelig å forutsi med hensyn til størrelse og kompleksitet. Form, innhold, uttrykksmåte, materiale og tekniske metode er ikke fastlagt når arbeidet med en ny produksjon går i gang. Verdensteatrets arbeid er resultat av kontinuerlige prosesser der produksjonene smelter over i hverandre i en stadig mer rikere og konsentrert form. Hvert arbeid er et skudd fra et underjordisk rotsystem av kuntnerisk materiale. Avvist materiale fra tidligere produksjoner dukker opp i nye sammenhenger. Det kunstneriske materialet møter nye former i nye forbindelser.
Presentasjonen av Fortellerorkesteret under Prag Quadrennalen 2011 er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Den Kongelige Norske Ambassaden i Praha. Verdensteatret er støtte av Norsk Kulturråd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.