1% fagforeningstrekk

NB! På grunn av vedtaket om at Norske Scenografer innlemmes i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) avvikles ordningen med 1% fagforeningstrekk fra 01.01.17, og innbetalinger skal ikke gjøres etter dette. Norske Scenografer informerer teatrene som betaler inn etter Sik-avtalen.

NSc/21.11.16

1% solidarisk fagforeningstrekk for alle medlemmer

Forslaget ble vedtatt på Årsmøtet i Norske Scenografer, tirsdag 27.mai 2014. 1% fagforeningstrekk gjelder for alle arbeidsavtaler og oppdrag med kontrakter inngått fra og med 01.08.2014.

1% fagforeningstrekk gjelder for oppdrag hvor man er lønnsmottaker og ved fakturering. 1% fagforeningstrekk kommer i tillegg til ordinær medlemskontingent, p.t. 1800 kr i året.

Ordningen gjelder for alle ordinære medlemmer, men kun for lønn og honorar som er ervervet ved yrkesutøvelse innenfor de respektive fagområdene scenografi, kostymedesign, design for figurteater og lysdesign.

NSc/07.10.14

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.