Inghild Karlsen

Adresse : Gøteborggt. 27b, 0566 Oslo og Clodiusbakken 2, 9009 Tromsø
Mobiltelefon : 0047 918 18 905
E-post : inghild.karlsen(at)orgdot.com
Hjemmeside : www.inghildkarlsen.net
Virkeområde : Billedkunstner og multimediakunstner med scenografi/kostymer og andre visuelle uttrykk som virkeområder.