Kontingent

Ordinært medlemskap

Kontingenten er for øyeblikket kr 1800,- pr år.

Når du har betalt kontingenten får du Scenekortet tilsendt i posten. Det gir deg rabatt på teaterforestillinger rundt om i hele landet.

1% fagforeningstrekk for ordinære medlemmer

NB! På grunn av vedtaket om at Norske Scenografer innlemmes i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) avvikles ordningen med 1% fagforeningstrekk fra 01.01.17, og innbetalinger skal ikke gjøres etter dette. Norske Scenografer informerer teatrene som betaler inn etter Sik-avtalen.

Årsmøtet i mai 2014 vedtok at 1% fagforeningstrekk skal gjelde for alle arbeidsavtaler og oppdrag med kontrakter inngått fra og med 01.08.2014.

Trekket gjelder kun for lønn og honorar som er ervervet ved yrkesutøvelse innenfor de respektive fagområdene scenografi, kostymedesign, design for figurteater og lysdesign.

1% fagforeningstrekk gjelder både i og utenfor NTO-området. For oppdrag hvor man er lønnsmottaker og ved fakturering. 1% fagforeningstrekk kommer i tillegg til ordinær medlemskontingent, p.t. 1800 kr i året.

Assosiert medlemskap

Kontingenten er for øyeblikket kr 600,- pr år.

Når du har betalt kontingenten får du Scenekortet tilsendt i posten. Det gir deg rabatt på teaterforestillinger rundt om i hele landet.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.