Satser

Minstesatser og kontrakter  for scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, maskedesignere, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere

Gjelder fra og med 1. juli 2020 og revideres årlig.

Se Norske Scenografers side på Creokultur.no for Veiledning ved kontraktinngåelse og Kontraktmaler for hver av de 7 kunstnergruppene.

Alle satser er lønnssatser. Påslaget på 12% i feriepenger kommer i tillegg. Ved reise i samband med arbeidet betaler arbeidsgiver diett etter Statens reiseregulativ. Utgifter til reise og overnatting dekkes av arbeidsgiver. Lønn for Normalproduksjon omfatter rett og plikt til tilstedeværelse på inntil 30 dager, hvor premieredag er siste arbeidsdag. Satsene inkluderer to års visningsrett fra og med premieredato. Se Veiledning ved kontraktinngåelse for fastsetting av omfang på oppgaven. Ansiennitet bør gi uttelling i form av høyere lønn. Se Veiledning ved kontraktinngåelse for beregning av ansiennitet.

NORMALPRODUKSJON – Lønn for enkeltstående produksjon:

Scenografi / Kostymedesign: Min. kr. 155 155.00 – kr. 200 657.00

Design for figurteater / Maskedesign: Min. kr. 69 870.00 – kr. 85045.00 + 10% pr. figur/maske

Lysdesign / Videodesign / Lyddesign: Min. kr. 132 847.00 – kr. 170 370.00

 

Selvstendig næringsdrivende – Ved oppdrag som selvstendig næringsdrivende benyttes tallene over, med Creos anbefalte påslag for sosiale kostnader på 36,8%. For beregning av honorar for selvstendig næringsdrivende klikk her.

 

Felles minstesatser for møter og time-, uke-, dag- og månedsgasje: 

Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer) Min. 1.585

Timegasje: Min. 1.362 per påbegynte time, min. 3 timer

Dagsgasje: (inntil 8 timer): Min. 5.450

Ukesgasje: Min. 24.525