Styret

Styret i NSc i Creo 2021

Silje Sandodden Kise, Styreleder

Jenny Hilmo Teig, Nestleder

Hege Pålsrud

Kyrre Heldal Karlsen

Øyvind Wangensteen

Leiko Fuseya

Vara til styret

Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Berit Haltvik With

Kristin Bengtson