Moderne og postmoderne scenisk kunst i historisk og estetisk perspektiv

Moderne og postmoderne scenisk kunst i historisk og estetisk perspektiv

Knut Ove Arntzen

Professor Knut Ove Arntzen holder tre åpne foreslesninger 22., 23. og 24. januar, i regi av Balletthøgskolen, masterstudiet i koreografi.

Forelesningene presenterer nye teorier og er en kritisk gjennomgang i forhold til rådende estetiske trender og sosial kontekstualisering innenfor scenekunsten.
Arntzen fokuserer på hvordan performativ kunst er stadig mer sosialt orientert og arbeider med forskjellige former for deltakelse. Med referanse til den historiske avantgarden, slik som Bauhaus og Cobra, situasjonismen og fluxus, vil linjene til hvordan mange av dagens nye scenekunstformer resirkuleres, trekkes opp.

Tid: torsdag 22. januar kl.10.00-11.30, sted:scene 4. Fredag 23.januar og lørdag 24.januar, begge dager kl.10.00-11.30, sted: Auditoriet.

Alle er velkomne til forelesningene. Ingen påmelding.  Møt opp!

Velkommen!