å lage og dele en bølge

Å lage og dele en bølge – NYE MÅTER Å ORGANISERE DET FRIE SCENEKUNSTFELTET

– erfaringer fra RadArt gjennom 10 år

Å lage og dele en bølgeRadArt – nettverk for fri scenekunst inviterer til seminar og åpen samtale med lunsj:

RadArt  henter energi fra å være i krysningspunktet for det som tradisjonelt er konfliktlinjer i norsk scenekunst. Organisasjonen favner og blander kunst og næring, institusjoner og det frie feltet, smalt og kommersielt, dans og teater, etablerte og uetablerte, flat struktur og hierarki, kunst og politikk.

Hvorfor er RadArt nødvendig?

Dramatikkens hus, fredag 7.november 2014, kl.10.