Kontrakter og avtaler

Opphavsrett

Skapende, visuelt- og audiovisuelt arbeidende film- og scenekunstnere er rettighetshavere til åndsverk og omfattes av bestemmelsene i Lov om opphavsrett Åndsverksloven  av 1.juli 2018.

Bruk og vederlag reguleres gjennom avtaler. Norwaco er den organisasjonen som på vegne av Norske Scenografers medlemmer forhandler fram disse avtalene, og forestår oppkreving og fordeling av midler til rettighetshaverne.

SIK-avtalen

Norske Scenografer i Creo er part i tariffavtalen SIK-avtalen mellom Creo forbundet for kunst og kultur og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Spekter forvalter avtalen på vegne av teatrene i Norsk teater- og orkesterforening NTO. Medlemmer av NTO er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i SIK-avtalen  2018. Liste over medlemmer av NTO finner du på www.nto.no

Vi anbefaler bruk av standardkontrakten som bakerst i SIK-avtalen når det inngås arbeidsavtale med medlemmer av NTO.

 

Lønnsmottaker

Som arbeidstaker er det arbeidsgivers ansvar at det blir trekt skatt fra lønn og detleveres skattekort til arbeidsgiver. Arbeidstaker har krav på feriepenger, sykepenger fra første dag og forsikring mot ulykker på arbeidsplassen. Feriepenger utgjør ca. 12 % av brutto inntekt og utbetales i juni.

 

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende registrerer sitt foretak i foretaksregisteret i Brønnøysund, sender faktura med et foretaksnummer til oppdragsgiver og kan trekke fra alle utgifter til næringen. Selvstendig næringsdrivende må selv sørge for sykeforsikring, pensjonsforsikring og feriepenger og å betale forskuddsskatt til kemneren.  Små produksjonsselskaper eller frie grupper har ofte ikke mulighet til å ansette men be om å få være lønnsmottaker der dette er mulig.

Sosiale utgifter og driftsutgifter

Selvstendig næringsdrivende har faktiske utgifter til husleie, telefon, materialer, forsikring med mer. Creos anbefalte påslag for er 36,8 % for selvstendig næringsdrivende:

arbeidstakers  lønn + 36,8% = honorar til selvstendig næringsdrivende

 

Anbefalte standardkontrakter:

Kostymedesigner

Scenograf (lenke kommer)

Designer for figurteater (lenke kommer)

Lysdesigner (lenke kommer)

Videodesigner (lenke kommer)

Lyddesigner (lenke kommer)

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.