Kontrakter og avtaler

SIK-avtalen

SIK-avtalen er Norske Scenografers tariffavtale med NTO – Norsk Teater- og Orkesterforening. De fleste institusjonsteatrene i Norge er medlemmer av NTO. Medlemmer av NTO er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i SIK-avtalen.

Norske Scenografer anbefaler på det sterkeste at du leverer skattekort og lager avtale om at du er lønnsmottaker ved oppdrag innenfor tariffområdet.

Liste over medlemmer av NTO finner du på www.nto.no

Vi anbefaler sandardkontrakten som finnes bakerst i SIK-avtalen når det inngås arbeidsavtale med medlemmer av NTO.

Rammeavtale med DKS Akershus

Kunstnernettverket har framforhandlet en rammeavtale mellom kunstnere i Den kulturelle skolesekken og Akershus Fylkeskommune. Akershus er det første fylket som har en slik avtale med Dks. Målet er at denne avtalen på sikt skal bli et eksempel til etterfølgelse for alle landets fylker.

Norske Scenografer anbefaler medlemmene om å vise til denne rammeavtalen ved inngåelse av kontrakter med Den kulturelle skolesekken i andre fylker i landet.

DKS Rammeavtale 16.04.2015 LØNN

DKS Rammeavtale 16.04.2015 NÆRING

 

Opphavsrett

Norske Scenografers medlemmer er rettighetshavere til åndsverk. Opphavsmannen eller -kvinnen til et åndsverk har etter åndsverksloven opphavsrettigheter knyttet til det de har skapt.

Bruk og vederlag reguleres gjennom avtaler. Norwaco er den organisasjonen som på vegne av Norske Scenografers medlemmer forhandler fram disse avtalene, og forestår oppkreving og fordeling av midler til rettighetshaverne.

Kontraktsforslag

Disse standardkontraktene er ment til bruk i de tilfellene der man tar oppdrag fra oppdragsgivere som i utgangspunktet ikke er bundet av SIK-avtalen.

Standardkontraktene finnes i forskjellige varianter etter hvorvidt man i kontraktsforholdet er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende.

Scenograf (arbeidstaker)

Kostymedesign (arbeidstaker)

Dukkedesigner (arbeidstaker)

Scenograf (selvstendig næringsdrivende)

Kostymedesigner (selvstendig næringsdrivende)

Dukkedesigner (selvstendig næringsdrivende)

Forklaring:

Hvis du har et eget firma – for eksempel enkeltpersonsforetak – kan du som oftest velge om du vil ta imot honoraret som selvstendig næringsdrivende eller som arbeidstaker. Små produksjonsselskaper eller frie grupper har imidlertid ofte ikke mulighet til å ansette deg.

Selvstendig næringsdrivende

Dersom du velger å være selvstendig næringsdrivende må du selv sørge for sykeforsikring, skade- og ulykkesforsikring, eventuell pensjonsforsikring og feriepenger. Du må også selv sørge for å betale forskuddskatt til kemneren. Du må registrere deg i foretaksregisteret i Brønnøysund og sende faktura med et foretaksnummer på til oppdragsgiver. Som selvstendig næringsdrivende kan du i regnskapet trekke fra alle utgifter du har til næringen.

Arbeidstaker

Som arbeidstaker er det arbeidsgivers ansvar at det blir trekt skatt fra lønn. Du må derfor levere skattekort til arbeidsgiver. Som arbeidstaker har du krav på sykepenger fra første dag dersom du blir syk. Gjennom arbeidsgiver er du også forsikret mot ulykker på arbeidsplassen. Du har også krav på feriepenger. Dette utgjør ca 10 % av brutto inntekt og utbetales i juni.

Det arbeidsgiver må betale i arbeidsgiveravgift til staten pluss feriepenger til deg utgjør tilsammen ca 28 % av lønna di.

Sosiale utgifter og driftsutgifter

Det er rimelig å legge til 28 % til det ordinære honoraret når du mottar honorar som selvstendig næringsdrivende:

arbeidstaker lønn + 28% = honorar til selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende må du i tillegg plusse på driftsutgifter. Dette er faktiske utgifter til husleie, telefon, materialer, forsikring med mer.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.