Satser

Anbefalte minstesatser for alle kunstnergrupper i Norske Scenografer i Creo vil bli offentliggjort her i løpet av våren 2019.