Om Norske Scenografer i Creo

Norske Scenografer i Creo er en landsomfattende, faglig sammenslutning av scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere i Creo.

Norske Scenografer i Creo arbeider for medlemmenes sosiale, økonomiske og faglige rettigheter. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere 1945, til Norske Scenografer i 1971 og til Norske Scenografer i Creo i 2018.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele kunst- og kulturfeltet. Medlemmer har sitt virke på scenekunstfeltet, i film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter.

Styret i NSc i Creo 2018 – 2020

 • Dordi Strøm, Styreleder
 • Jenny Hilmo Teig, Nestleder
 • Hege Pålsrud
 • Erik Hedin
 • Silje Sandodden Kise
 • Anette Werenskiold

Vara til styret 2018 – 2020

 • Marianne Thallaug Wedset
 • Leiko Fuseya Skjærven
 • Kristin Bengtson
 • Elisabeth Kjeldahl Nilsson

 

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

 • Dordi Strøm, scenograf, kostymedesigner og videodesigner
 • Torkel Skjærven, lysdesigner
 • Christina Lovery

 

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere og til Norske Scenografers Vederlagsfond.

 • Gjøril Bjercke Sæther
 • Marianne Thallaug Wedset
 • Fredrik Floen
 • Milla Wexels Riiser, vara

 

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

 • Gjermund Andresen
 • Christina Lindgren