Om NSc

Norske Scenografer er en landsomfattende, faglig sammenslutning av 140 scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater og lysdesignere.

Norske Scenografer arbeider for de sosiale, økonomiske og faglige rettighetene til våre medlemmer. Dette gjør vi mellom annet ved å forhandle fram avtaler med arbeidsgivere, gjennom styreledelsens og de prosjektbaserte arbeidsgruppenes fagpolitiske arbeide, representasjon i Kunstnernettverket og i Kunstnernettverkets næringsutvalg, representasjon i Norwaco, arbeide med å styrke stipendordningene for våre kunstnergrupper og som høringsinstans for offentlige høringer m.m.

Arbeidsmarkedet for våre kunstnergrupper strekker seg over hele scenekunstfeltet inkludert teater- dans- og operaproduksjon, film- og tv-produksjon, muséer og sjangeroverskridende kunstprosjekter. Arbeids- og oppdragsgivere er offentlige institusjoner som store teaterhus, kulturhus og operahus, kunstnerinitsierte prosjekter i det frie feltet, filmprodusenter og andre private aktører, og kommuner og fylkeskommuner for å nevne noen.
Foruten styret og flere arbeidende komitéer, utvalg og arbeidsgrupper har NSc en advokat som arbeider på timebasis. Styreleder i Norske Scenografer er ansatt i en 20% stilling, nestleder i en 16% stilling. Administrator Cathe Sjøblom er fast ansatt i en 20% stilling. Foreningen ble stiftet 30.januar 1935 som Norsk Teatermalerforening. Den skiftet navn til Norske Teatermalere etter 1945 og til Norske Scenografer i 1971.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.