Hvem kan bli medlem?

Ordinært medlemskap

For å opptas som medlem i foreningen må søkeren ha oppfylt kravene i ett av følgende 3 punkter:

  • Ha utført 4 profesjonelle normalproduksjoner eller tilsvarende for teater/opera/dans, fjernsyn eller film der søkeren har hatt selvstendig kunstnerisk ansvar for scenografi, kostymedesign eller design for figurteater. For lysdesign, videodesign og lyddesign er opptakskravet 6 normalproduksjoner eller tilsvarende for teater/opera/dans.
  • Godkjent bachelor- eller mastergrad innen faggruppene i det første punktet.
  • Bestått 2-årig godkjent fagutdannelse pluss selvstendig utførelse av 2 profesjonelle normaloppgaver innen scenografi, kostyme- eller figurdesign. For lysdesignere, videodesignere og lyddesignere kreves et tillegg på 3 profesjonelle normaloppgaver.

 

Assosiert medlemskap

Følgende kan bli assosierte medlemmer i Norske Scenografer:

  • De som er i relevant utdanningssituasjon.
  • Nyutdannede scenografer, kostymedesignere, designere for figurteater, lysdesignere, videodesignere og lyddesignere som ikke innfrir krav til opptak som medlem.
  • Fullverdige medlemmer kan i en avgrenset periode få omgjort sitt ordinære medlemskap til assosiert medlem etter styrets godkjennelse. Dette gjelder for eksempel i perioder hvor man er student, har foreldrepermisjon eller av annen grunn står utenfor relevant arbeidssituasjon over en lengre, men avgrenset, periode.

(Med godkjent utdanning menes utdanning godkjent av Statens Lånekasse for utdanning.)

Last ned søknadsskjema (docx)

Last ned søknadsskjema (pdf)

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.