Utvalg og komiteer

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

Dordi Strøm, scenograf, kostymedesigner og videodesigner

Torkel Skjærven, lysdesigner

Gjøril Bjercke Sæther, kostymedesigner

Tormod Lindgren, designer for figurteater, scenograf og regissør

 

Stipendkomiteen 2019

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere.

Gjøril Bjercke Sæther

Marianne Thallaug Wedset

Fredrik Floen

Milla Wexels Riiser, vara

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

Gjermund Andresen

Christina Lindgren