Utvalg og komiteer

Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

Dordi Strøm

Torkel Skjærven

Gjøril Bjercke Sæther

Lisbeth Narud

 

Stipendkomité 2015

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere.

Tormod Lindgren

Mari Lotherington

Anette Werenskiold

Magnus Mikalsen, vara

 

Valgkomité 

Valkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

Gjermund Andresen

Christina Lindgren

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.