Utvalg og komiteer

Forhandlingsutvalget 2021

Forhandlingsutvalget skal i samarbeid med styret forberede tariffoppgjørene.

Dordi Strøm, scenograf, kostymedesigner og videodesigner

Torkel Skjærven, lysdesigner

Dagny Drage Kleiva, scenograf og kostymedesigner

Silje Sandodden Kise, scenograf og kostymedesigner

 

Stipendkomiteen 2021

Stipendkomiteen har som oppgave å vurdere og innstille stipendsøknader til Statens kunstnerstipend i kategorien for scenografer og kostymedesignere.

Fredrik Floen

Marianne Thallaug Wedset

Tormod Lindgren

Corentin JPM Leven, vara

Valgkomité 2021

Valgkomiteen har som oppgave å foreslå og forespørre kandidater til valg.

Gjermund Andresen

Signe Becker